Naudojimosi taisyklės

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Prieš pradėdami naudotis ir (ar) registruotis mūsų elektroninėje parduotuvėje, atidžiai perskaitykite šias Naudojimosi sąlygas (toliau – Taisyklės). Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Taisyklėmis. Jei nesutinkate su šiose Taisyklėse pateiktomis nuostatomis, neturėtumėte naudotis mūsų elektronine parduotuve bei teikiamomis paslaugomis.

Šios Taisyklės įtvirtina taisykles, kurios yra taikomos Jums registruojantis ir naudojantis tinklalapiu www.kasdienai.lt. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp Jūsų kaip interneto svetainės www.kasdienai.lt vartotojo bei įmonės VšĮ „Projektai visuomenei“.
Šios taisyklės reglamentuoja naudojimąsi mūsų elektronine parduotuve, taip pat Kasdienai.lt el. parduotuvės paskyros atidarymą ir naudojimąsi ja. Šios Taisyklės kartu su Privatumo politika bei kitais taikomais dokumentais (jei tokių yra), reglamentuoja Jūsų ir mūsų teisinius santykius. Rekomenduojame atspausdinti, atsisiųsti ar išsaugoti šias Taisykles. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu.
Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje bei taikomuose teisės aktuose.

1. Sąvokos
1.1. Toliau šiose Taisyklėse pateikiamos sąvokos turi šias reikšmes:
1.2. Paskyra – interneto tinklapyje www.kasdienai.lt susikurta asmeninė paskyra.
1.3. Kasdienai taškai – atlygis už naudojimąsi interneto tinklalapio Kasdienai.lt paslaugomis Kasdienai.lt Jums suteiktus elektroninius pinigus, kurie gali būti panaudojami apmokant už interneto tinklapyje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas.
1.4. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo.
1.5. Paslaugos – Kasdienai.lt teikiamos paslaugos, privilegijos ir pridėtinė nauda, kurią gauna Kasdienai.lt registruoti klientai.
1.6. Privatumo politika – asmens duomenų tvarkymo politika, paskelbta viešai.
1.7. Paskyros sustabdymas – Kasdienai.lt atlikti veiksmai Jūsų paskyros atžvilgiu dėl šių Taisyklių pažeidimo. Jeigu Jūsų paskyra yra laikinai sustabdyta, negalėsite naudotis Kasdienai.lt paslaugomis, kol naudojimasis bus atnaujintas.
1.8. Taisyklės – šios Naudojimosi sąlygos, skelbiamos viešai.
1.9. Kasdienai.lt – ribotos civilinės atsakomybės įmonė VšĮ „Projektai visuomenei“, kuri įsteigta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, juridinio asmens kodas 304521174, ir kurio registracijos adresas yra Perkūnkiemio g. 13–91, LT–12114 Vilnius.
1.10. Pirkimo sutartis – Prekių pirkimo–pardavimo taisyklėse reglamentuota sutartis sudaryta tarp Jūsų ir VšĮ „Projektai visuomenei“, ir kuri yra paskelbta viešai Kasdienai.lt.
1.11. Interneto tinklalapis arba tinklalapis – www.kasdienai.lt.
1.12. Mes – Kasdienai.lt
1.13. Norų arba išsaugotų prekių sąrašas – Jūsų sudarytas Kasdienai.lt saugomas prekių sąrašas.
1.14. Prekių krepšelis – kliento pasirinktų pirkti prekių krepšelis.
1.15. Jūs – Klientas.

2. Paskyra
2.1. Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis Kasdienai.lt paslaugomis Jūs turite teisę registruotis Kasdienai.lt interneto tinklalapyje.
2.2. Registracija Kasdienai.lt interneto tinklapyje yra nemokama.
2.3. Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną paskyrą.
2.4. Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami Kasdienai.lt paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga. Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto, Jūs patvirtinate ir garantuojate Kasdienai.lt, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie kol panaikinsite savo Kasdienai.lt paskyrą.
2.5. Kasdienai.lt pasilieka teisę savo nuožiūra neleisti Jums susikurti Kasdienai.lt Paskyros nenurodydama jokios priežasties.
2.6. Patvirtindami šias Taisykles, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad esate susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei sutartimis (jei tokios taikomos).
2.7. Naudojantis Interneto tinklapiu neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims. Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų paskyroje atlikimą tenka Jums.
2.8. Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos bet jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius Kasdienai.lt Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti Kasdienai.lt. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų paskyros saugumui, o taip pat sukelti Jums atsakomybę dėl nuostolių.
2.9. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, skelbimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.
2.10. Naudodamiesi Interneto tinklapiu patvirtinate, kad laikysitės visų teisės aktų reikalavimų.
2.11. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate naudotis Interneto tinklapiu asmeniniais tikslais. Bet kokie komerciniai veiksmai, įskaitant siūlymus pirkti, nuorodų įkėlimą į kitas interneto svetaines bei kiti su komercine veikla susiję veiksmai yra draudžiami.
2.12. Šios Taisyklės taikomas kartu su Privatumo politika bei Prekių pirkimo–pardavimo taisyklėmis, kurios yra skelbiamos viešai Interneto tinklalapyje.
2.13. Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo paskyrą pateikdami savo prašymą Kasdienai.lt.
2.14. Po Jūsų paskyros panaikinimo, Kasdienai.lt Jūsų paskyroje pateiktus duomenis saugos 6 mėnesius po paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada atnaujinti savo paskyra neprarasdamas jokios informacijos.
2.15. Jeigu per nustatytą terminą savo paskyros neatnaujinsite, Jūsų paskyra bus ištrinta.
2.16. Po Paskyros panaikinimo informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka ir nėra sunaikinama.
2.17. Kasdienai.lt turi teisę bet kada sustabdyti Jūsų teises naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę.
2.18. Jeigu Jūsų naudojimasis paskyra buvo sustabdytas, Jūs negalėsite pirkti prekių.
2.19. Jeigu pažeidėte šias Taisykles ir Jūsų naudojimasis paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie pažeidimą bei Jūsų Paskyros statusą galite sužinoti kreipdamasis į Kasdienai.lt.

3. Atsiliepimai, apžvalgos, komentarai, pranešimai ir kitas turinys
3.1. Kasdienai.lt suteikia Jums teisę komentuoti bei skelbti turinį Interneto tinklapyje.
3.2. Paskelbdami bet kokią informaciją, turinį ar medžiagą Interneto svetainėje, Jūs suteikiate Kasdienai.lt neatšaukiamą, neribotą, visame pasaulyje galiojančią, nemokamą teisę rodyti, perduoti, platinti, skelbti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, versti, kurti išvestines priemones ir kitaip naudoti visą ir bet kokį Jūsų paskelbtą informaciją Kasdienai.lt nuožiūra pasirinktais būdais ir tikslais. Šia licencija taip pat suteikiama teisė sublencijuoti Jūsų paskelbtą turinį
3.3. Klientui yra draudžiama skelbti bet kokią neteisėtą, nesąžiningą, grasinančią, šmeižiančią, intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią (įskaitant viešinimo teises) arba bet kaip kitaip trečiųjų asmenų teises galinčią pažeisti informaciją, taip pat draudžiama skelbti kenkėjišką turinį, kuriame būtų programinės įrangos virusų, informacija galinti sudaryti politinę kampaniją, informacija turinčią komercinės veiklos požymių, masinius laiškus arba bet kokia „šlamšto“ forma pateiktą informaciją arba nepageidaujamus komercinius elektroninius pranešimus.
3.4. Klientas pareiškia, patvirtina ir garantuoja, kad jo skelbiamas turinys bus:
3.4.1. Teisingas, aiškus ir teisėtas;
3.4.2. Neapgaulingas, nekenksmingas ar neklaidinantis;
3.5. Tuo atveju, jeigu paskelbsite bet kurią iš šių Taisyklių 3.3 punkte nurodytą informaciją arba Kasdienai.lt ar bet kuris trečiasis asmuo pastebės, kad Jūsų paskelbta informacija neatitinka šių Taisyklių 3.4. punkte nurodytų kriterijų, bet kokia ir visa atsakomybė už dėl tokios informacijos paskelbimo atsiradusią žalą tenka Jums. Tokiu atveju Kasdienai.lt turi teisę be įspėjimo ištrinti arba sustabdyti jūsų paskyrą.
3.6. Kasdienai.lt pasilieka teisę ištrinti neteisėtą informaciją ar bet kokį Jūsų paskelbtą turinį, kuris gali pažeisti trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.
3.7. Kasdienai.lt gali paprašyti jūsų pasidalinti savo nuomone ir patirtimi apie įsigytas prekes. Šiuo tikslu Kasdienai.lt gali atsiųsti Jums vidinius pranešimus ar elektroninius laiškus.

4. Konfidencialumas
4.1. Paslaugų teikimo metu Kasdienai.lt tvarko Jūsų asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Jūsų ir Kasdienai.lt santykiais. Įsipareigojame saugoti Jūsų pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Jums teikimu. Jūsų pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais ar atskleista tretiesiems asmenims.
4.2. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją Kasdienai.lt įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.

5. Garantijų netaikymas
5.1. Kasdienai.lt neteikia jokių garantijų dėl rezultatų gavimo naudojimosi Internetiniu tinklapiu, Kasdienai.lt sistema, paslaugomis, informacija ar turiniu metu. Klientas yra pats atsakingas už naudojimąsi Interneto tinklapiu ar mobiliąja aplikacija.
5.2. Kasdienai.lt neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės funkcionalumo, pateiktos informacijos ar turinio, o svetainė turi būti naudojama tokia, kokia ji yra paslaugų teikimo metu. Kasdienai.lt ir jos tiekėjai, kiek tai leidžia įstatymai, neteikia jokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas pardavimų garantijas. Kasdienai.lt ir jos filialai, licenciarai ir tiekėjai neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės turinio, informacijos ar paslaugų tikslumo, išsamumo, saugumo ar savalaikio atnaujinimo. Jokia Interneto tinklapyje pateikta informacija nesuteikia jokios garantijos, jeigu tokia garantija nėra aiškiai nurodyta šiose Taisyklėse.
5.3. Kai kuriose jurisdikcijose garantijos apribojimai nėra numatyti, todėl šiame skyriuje esantys apribojimai ir išimtys gali būti Jums netaikomi. Jei įstatymai Jums suteikia tam tikras teises, tokios teisės yra įgyvendinamos Jūsų atžvilgiu. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad šiose Taisyklėse numatyta atsakomybė sąžininga ir pagrįsta.

6. Atsakomybės ribojimas
6.1. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus Kasdienai.lt yra laikoma atsakinga už atitinkamus pažeidimus, Kasdienai.lt atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktams, Kasdienai.lt, jos filialai, jos licencijų išdavėjai, tiekėjai ar bet kokios trečiosios šalys, nurodytos Interneto tinklalapyje, neprisiima atsakomybės už bet kokius atsitiktinius, netiesioginius, baudžiamuosius ir kitokius nuostolius, prarastą pelną arba žalą, atsiradusią dėl prarastų duomenų arba verslo nutraukimo dėl Interneto tinklapio, Kasdienai.lt sistemų, informacijos, paslaugų ar turinio naudojimo ar nepasinaudojimo garantija, sutartimi, deliktu ar bet kuria kita teisine nepaisant to ar Kasdienai.lt yra informuojamas apie tokios žalos atsiradimą. Kiek tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, šiose Taisyklėse numatytos teisinės apsaugos priemonės yra išimtinės ir taikomos tiek, kiek tai aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse.

7. Intelektinė nuosavybė
7.1. Tinklalapio turinys, t. y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso Kasdienai.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturi teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.
7.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad Kasdienai.lt turi išimtines teises į Kasdienai.lt prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti Kasdienai.lt prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių veiksmų, kurie prieštarauja Kasdienai.lt išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė Kasdienai.lt ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame Kasdienai.lt sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant Kasdienai.lt Paskyrą ir naudojantis Interneto tinklapiu. Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami Kasdienai.lt pranešimai, kurie yra paskelbti viešai Interneto tinklapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises.

8. Skundai
8.1. Jei turite nusiskundimų dėl Kasdienai.lt ar konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą kreipiantis į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Tinkamas skundo pateikimas mums padeda atskirti jį nuo bendrinių užklausų ir greičiau sureaguoti, todėl pateikdami skundą nurodykite kokių veiksmų atlikimo Jūsų atžvilgiu pageidaujate.

9. Kita
9.1. Taikoma teisė. Šioms Naudojimosi taisyklėms, Privatumo politikai, Prekių pirkimo–pardavimo taisyklėms ir sutarčiai, taip pat kitiems dokumentams (jei tokių yra), taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai kylantis iš šių Taisyklių, Privatumo politikos, Prekių pirkimo–pardavimo taisyklių ir sutarties bei kitų taikomų dokumentų, bus sprendžiami Prekių pirkimo–pardavimo taisyklėse ir sutartyje nustatyta tvarka.
9.2. Šios Taisyklės galioja Jums naudojantis Interneto tinklapiu. Jums bus taikoma ta Taisyklių versija, kuri galios paslaugų Jums teikimo metu.
9.3. Šios Taisyklės gali būti keičiamos. Informacija apie pakeitimus Jums bus pateikta Jūsų Kasdienai.lt paskyroje ir elektroniniu paštu likus 30 (trisdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Tuo atveju, jeigu nesutinkate su pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti sutartį.
9.4. Jei bet kuri šių Taisyklių nuostatų bet kuriame teisme arba teisinėje institucijoje yra pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti.
9.5. Šios Taisyklės turi būti vykdomos Jūsų ir Kasdienai.lt.

Kitos el. parduotuvėje galiojančios taisyklės:

Prekių pirkimo–pardavimo taisyklės
Privatumo politika
Slapukų politika

Visos teisės ginamos © 2019

UAB „Projektai visuomenei“, įmonės kodas 304521174, PVM mokėtojo kodas LT100011773518